• Suma l’experiència al seu projecte, centrat en el benestar social i la igualtat d’oportunitats

Susanna Nicolau serà la cap de llista de Compromís per Almassora en les pròximes eleccions municipals de maig. L’actual primera tinent d’Alcaldia afronta aquest projecte amb “la responsabilitat i l’experiència que m’han donat els últims anys al capdavant de l’Ajuntament d’Almassora”.

La candidata a l’alcaldia assegura que manté la il·lusió per “continuar totes aquelles accions que hem posat en marxa durant aquesta legislatura i que han millorat la vida dels almassorins i almassorines en serveis tan importants com el transport públic, el benestar social, l’atenció als majors i les instal·lacions esportives”.

Per a la cap de llista de Compromís “queda molt per fer en aquest gran projecte per a millorar Almassora”, per la qual cosa “una altra legislatura és necessària per a culminar la implantació de la polítiques fetes per a les persones i orientades a aconseguir la igualtat real”.

Nicolau recorda també que en la seua agenda serà prioritària la creació d’ocupació i la implantació de plans de formació per a generar noves oportunitats. De fet, aquesta és una de les preocupacions més freqüents transmeses per la ciutadania durant Dia del Veí, una fórmula de contacte directe amb la màxima autoritat municipal que va instaurar la ‘número 1’ de Compromís per Almassora després d’assumir l’alcaldia en 2015.

Per a aconseguir-ho, Susanna Nicolau s’envoltarà d’equip multidisciplinari en el qual “l’experiència i la joventut hauran de ser requisits indispensables per a garantir la visió de conjunt i la riquesa de punts de vista que sempre han caracteritzat les nostres polítiques”, destaca la candidata.

Cal recordar que l’ara alcaldable de Compromís per Almassora va ser la màxima autoritat de l’Ajuntament d’Almassora durant el primer tram d’aquesta legislatura. Posteriorment, Nicolau va ser nomenada primera tinent d’Alcaldia en compliment amb el pacte de govern. Actualment, dirigeix les áres d’Igualtat, Participació Ciutadana i Modernització i presideix el comité antifrau creat per al desenvolupament de l’Estratègia de DesarrolloUrbano Sostenible Integrat (EDUSI).

Nicolau exerceix com a regidora de Compromís des de l’any 2011 i la seua carrera professional, al marge de la política, ha estat lligada a l’educació. Des de 1984 treballa com a educadora infantil i des de 1998 desenvolupa aquesta funció a l’escola pública infantil San José d’Almassora, una dedicació que ha interromput “només temporalment” per a exercir com a alcaldessa i regidora.

—————————–

Susanna Nicolau opta de nuevo a la alcaldía de Almassora

• Suma la experiencia a su proyecto, centrado en el bienestar social y la igualdad de oportunidades

Susanna Nicolau será la cabeza de lista de Compromís per Almassora en las próximas elecciones municipales de mayo. La actual primera teniente de Alcaldía afronta este proyecto con “la responsabilidad y la experiencia que me han dado los últimos años al frente del Ayuntamiento de Almassora”.

La candidata a la alcaldía asegura que mantiene la ilusión por “continuar todas aquellas acciones que hemos puesto en marcha durante esta legislatura y que han mejorado la vida de los almassorins y almassorinas en servicios tan importantes como el transporte público, el bienestar social, la atención a los mayores y las instalaciones deportivas”. Para la cabeza de lista de Compromís “queda mucho por hacer en este gran proyecto para mejorar Almassora”, por lo que “otra legislatura es necesaria para culminar la implantación de la políticas hechas para las personas y orientadas a conseguir la igualdad real”.
Nicolau recuerda también que en su agenda será prioritaria la creación de empleo y la implantación de planes de formación para generar nuevas oportunidades. De hecho, esta es una de las preocupaciones más frecuentes transmitidas por la ciudadanía durante el Dia del Veí, una fórmula de contacto directo con la máxima autoridad municipal que instauró la ‘número 1’ de Compromís per Almassora tras asumir la alcaldía en 2015.

Para conseguirlo, Susanna Nicolau se rodeará de equipo multidisciplinar en el que “la experiencia y la juventud deberán ser requisitos indispensables para garantizar la visión de conjunto y la riqueza de puntos de vista que siempre han caracterizado nuestras políticas”, destaca la candidata.

Cabe recordar que la ahora alcaldable de Compromís per Almassora fue la máxima autoridad del Ayuntamiento de Almassora durante el primer tramo de esta legislatura. Posteriormente, Nicolau fue nombrada primera teniente de Alcaldía en cumplimiento con el pacto de gobierno. Actualmente, también dirige las áreas de Igualdad, Participación Ciudadana y Modernización y preside el comité antifraude creado para el desarrollo de la Estrategia de DesarrolloUrbano Sostenible Integrado (EDUSI).

Nicolau ejerce como concejala de Compromís desde el año 2011 y su carrera profesional, al margen de la política, ha estado ligada a la educación. Desde 1984 trabaja como educadora infantil y desde 1998 desarrolla esta función en la escuela pública infantil San José de Almassora, una dedicación que ha interrumpido “sólo temporalmente” para ejercer como alcaldesa y concejala.