El departament de Serveis Socials d’Almassora va obrir durant l’exercici de 2017 un total de 376 nous expedients, una xifra que va suposar un augment del 14% respecte als tramitats l’any anterior. D’aquesta manera, el total d’expedients registrats per aquest àrea municipal ascendeix a 5.328, que corresponen a unitats de convivència que poden tenir més d’una intervenció.

Pel que fa a les prestacions socials, l’Ajuntament d’Almassora va destinar 257.641,33 euros “a millorar la qualitat de vida de 605 famílies”, tal com ha detallat l’edil de Serveis Socials, Diana Belliure, durant la presentació del balanç de 2017. “El creixement en el nombre de tramitacions suposa, d’una banda, que segueix havent-hi moltes persones que necessiten de la nostra ajuda i, per un altre, que cada vegada més ciutadans coneixen tot el que podem fer per ells i per ajudar-los a superar moments difícils”, ha incidit la regidora.

Detalladament, 63 de les ajudes i 20.158,10 euros van ser concedits per a combatre situacions de pobresa energètica, una dels programes “que més hem reforçat en els últims tres anys i per al q hem creat una normativa específica”, ha manifestat Belliure. De les 542 Prestacions d’Emergència Individual (PEI) atorgades per Serveis Socials, 288 s’han destinat a cobrir necessitats bàsiques, 228 a despesa d’habitatge, 19 despeses extraordinàries i altres set a ajudes al desenvolupament de la tercera edat.

Precisament aquest col·lectiu, és un altre dels focus en els quals posa l’atenció el departament de Serveis Socials, amb programa específics per a millorar la seua qualitat de vida, com “el nou taller exercicis per a prevenir caigudes o els ja tradicionals tallers de memòria i manualitats, en els quals participen 75 persones majors de 60 anys” i amb recursos com la unitat de respir de Santa Quitèria i la Residència Municipal de Persones Majors i Dependents. També en aquest grup d’edat es concentren la gran majoria de les 438 persones en situació de dependència del municipi, sobre la situació dels quals s’han revisat 37 casos, “cinc vegades més que la xifra que marca la normativa autonòmica” i un assoliment pel qual “els nostres tècnics han rebut la felicitació de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives, un reconeixement al qual m’unisc”, ha destacat Belliure.

Guia de serveis

Amb l’objectiu de donar a conèixer els recursos que ofereixen, el departament que dirigeix Belliure ha editat una guia de serveis en la detallen els programes d’inserció laboral, de protecció a víctimes de violència de gènere, de millora de la convivència familiar, d’atenció a les persones majors… “No cal tenir cap necessitat econòmica ni hi ha cap requisit per a ser atès ni per a beneficiar-se del que oferim”, ha explicat l’edil, qui ha recordat que “tenim serveis especialitzats que els poden fer la vida una mica més fàcil”, ha destacat. La guia també compta amb un codi QR que connecta amb la web municipal i amb un quadrant per a anotar les cites amb el personal del departament.

———

El departamento de Servicios Sociales de Almassora abrió durante el ejercicio de 2017 un total de 376 nuevos expedientes, una cifra que supuso un aumento del 14% respecto a los tramitados en el año anterior. De este modo, el total de expedientes registrados por este área municipal asciende a 5.328, que corresponden a unidades de convivencia que pueden tener más de una intervención.

Por lo que respecta a las prestaciones sociales, el Ayuntamiento de Almassora destinó 257.641,33 euros “a mejorar la calidad de vida de 605 familias”, tal como ha detallado la edil de Servicios Sociales, Diana Belliure, durante la presentación del balance de 2017. “El crecimiento en el número de tramitaciones supone, por un lado, que sigue habiendo muchas personas que necesitan de nuestra ayuda y, por otro, que cada vez más ciudadanos conocen todo lo que podemos hacer por ellos y por ayudarles a superar momentos difíciles”, ha incidido la concejala.

En detalle, 63 de las ayudas y 20.158,10 euros fueron concedidos para combatir situaciones de pobreza energética, una de los programas “que más hemos reforzado en los últimos tres años y para el q hemos creado una normativa específica”, ha manifestado Belliure. De las 542 Prestaciones de Emergencia Individual (PEI) otorgadas por Servicios Sociales, 288 se han destinado a cubrir necesidades básicas, 228 a gasto de vivienda, 19 gastos extraordinarios y otras siete a ayudas al desarrollo de la tercera edad.

Precisamente este colectivo, es otro de los focos en los que pone la atención el departamento de Servicios Sociales, con programa específicos para mejorar su calidad de vida, como “el nuevo taller ejercicios para prevenir caídas o los ya tradicionales talleres de memoria y manualidades, en los que participan 75 personas mayores de 60 años” y con recursos como la unidad de respiro de Santa Quitèria y la Residencia Municipal de Personas Mayores y Dependientes. También en este grupo de edad se concentran la gran mayoría de las 438 personas en situación de dependencia del municipio, sobre cuya situación se han revisado 37 casos, “cinco veces más que la cifra que marca la normativa autonómica” y un logro por el que “nuestros técnicos han recibido la felicitación de la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, un reconocimiento al que me uno”, ha destacado Belliure.

Guía de servicios

Con el objetivo de dar a conocer los recursos que ofrecen, el departamento que dirige Belliure ha editado una guía de servicios en la detallan los programas de inserción laboral, de protección a víctimas de violencia de género, de mejora de la convivencia familiar, de atención a las personas mayores… “No hay que tener ninguna necesidad económica ni hay ningún requisito para ser atendido ni para beneficiarse de lo que ofrecemos”, ha explicado la edil, quien ha recordado que “tenemos servicios especializados que los pueden hacer la vida un poco más fácil”, ha destacado. La guía también cuenta con un código QR que conecta con la web municipal y con un cuadrante para anotar las citas con el personal del departamento.