Així ho va confirmar el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, durant la reunió mantinguda aquesta mateixa setmana amb la regidora de Platges d’Almassora, Amaya Gómez. La Conselleria de Medi ambient té pràcticament acabat avantprojecte de la pantalla verda i el pla de viabilitat econòmica del parc.

L’edil, que va estar acompanyada per representants dels col·lectius veïnals del districte marítim, ha destacat el gran avanç que la secretaria autonòmica ha realitzat en aquest projecte i ha recalcat que “en pocs mesos ja hem arribat més lluny en aquest projecte que l’anterior equip de govern en tots els anys que va tenir per a executar-lo”. En aquesta mateixa línia s’ha manifestat l’alcaldessa, Merche Galí, qui ha recordat que “fa ara un any que el Consell es va comprometre amb l’Ajuntament d’Almassora a assumir l’elaboració d’aquests dos documents i així ho ha fet”.

Després de la culminació de l’avantprojecte i l’estudi de viabilitat econòmica, el consistori i la Conselleria de Medi ambient hauran de subscriure un conveni que establisca les fases per a la construcció del parc, sent el primer pas l’elaboració del projecte definitiu. “Per l’elevat pressupost del projecte, l’Ajuntament d’Almassora haurà de dividir els costos que els corresponen en dos o més exercicis, una fet que determinarà el conveni”, ha puntualitzat la regidora de Platges.

Cal recordar que el compromís del Consell va nàixer de la trobada mantinguda entre Amaya Gómez i l’aleshores alcaldessa, Susanna Nicolau, al gener de 2017. Piquer i el secretari autonòmic de Medi ambient, Julià Àlvaro, van acceptar assumir l’elaboració de tots dos plans com a resposta a la petició que les empreses del polígon del Serrallo van traslladar al consistori a l’octubre de 2016, en la qual van sol·licitar la implicació de la Generalitat Valenciana, una quantificació dels costos del projecte i la creació d’un calendari d’actuacions.

Així les coses, i fins a comptar amb una valoració de definitiva, l’estimació econòmica de la pantalla verda ascendeix a prop de quatre milions d’euros, a més dels 1,5 milions previstos per a la compra de terrenys. Els documents elaborats per Medi ambient aclariran aspectes com l’efectivitat de l’estructura en relació al bloqueig de sons, d’olors i de l’impacte visual del polígon en la franja litoral, així com la incidència que el projecte tindrà en la qualitat de vida dels veïns del districte marítim.

Publicat dissabte 13 de gener al diari digital “El Periòdic”

—————————–

La Conselleria de Medio Ambiente tiene prácticamente terminado anteproyecto de la pantalla verde y el plan de viabilidad económica del parque. Así lo confirmó el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, durante la reunión mantenida esta misma semana con la concejala de Playas de Almassora, Amaya Gómez.

La edil, que estuvo acompañada por representantes de los colectivos vecinales del distrito marítimo, ha destacado el gran avance que la secretaría autonómica ha realizado en este proyecto y ha recalcado que “en pocos meses ya hemos llegado más lejos en este proyecto que el anterior equipo de gobierno en todos los años que tuvo para ejecutarlo”. En esta misma línea se ha manifestado la alcaldesa, Merche Galí, quien ha recordado que “hace ahora un año que el Consell se comprometió con el Ayuntamiento de Almassora a asumir la elaboración de estos dos documentos y así lo ha hecho”.

Tras la culminación del anteproyecto y el estudio de viabilidad económica, el consistorio y la Conselleria de Medio Ambiente deberán suscribir un convenio que establezca las fases para la construcción del parque, siendo el primer paso la elaboración del proyecto definitivo. “Por el elevado presupuesto del proyecto, el Ayuntamiento de Almassora deberá dividir los costes que les corresponden en dos o más ejercicios, algo que determinará el convenio”, ha puntualizado la concejala de Playas.

Cabe recordar que el compromiso del Consell nació del encuentro mantenido entre Amaya Gómez y la entonces alcaldesa, Susanna Nicolau, en enero de 2017. Piquer y el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, aceptaron asumir la elaboración de ambos planes como respuesta a la petición que las empresas del polígono del Serrallo trasladaron al consistorio en octubre de 2016, en la que solicitaron la implicación de la Generalitat Valenciana, una cuantificación de los costes del proyecto y la creación de un calendario de actuaciones.

Así las cosas, y hasta contar con una valoración de definitiva, la estimación económica de la pantalla verde asciende a cerca de cuatro millones de euros, además de los 1,5 millones previstos para la compra de terrenos. Los documentos elaborados por Medio Ambiente aclararán aspectos como la efectividad de la estructura en relación al bloqueo de sonidos, de olores y del impacto visual del polígono en la franja litoral, así como la incidencia que el proyecto tendrá en la calidad de vida de los vecinos del distrito marítimo.