La Regidoria de Seguretat Ciutadana i la Policia Local d’Almassora han notificat a 53 transportistes i empreses propietàries de camions la ubicació de l’aparcament creat en el Supoi-6 del municipi. La comunicació escrita també recorda les limitacions d’estacionament en el nucli urbà per a vehicles de més de 7,5 tones.

La mesura arriba després que el consistori haja conclòs les tasques d’instal·lació de senyals i pintat de fletxes de sentit del trànsit i de marques en l’espai d’estacionament, en el qual també han sigut instal·lats fins a 10 focus per a garantir la visibilitat durant la nit. Així ho van comprovar l’edil de Seguretat, Roger Beltran, i l’intendent cap de la Policia Local d’Almassora, Roberto Verdoy, en la seua visita al nou aparcament, amb capacitat per a 23 camions i 24 turismes després de la redistribució del solar.

“La situació d’aquest pàrquing, proper del nucli urbà, és molt bona per al transportistes i permetrà descongestionar el trànsit i guanyar places d’aparcament”, ha assegurat Beltran, qui ha confirmat que els transportistes rebran un mapa amb la ubicació de l’aparcament. El consistori també ha reforçat la senyalització i els avisos en les zones en les quals habitualment estacionen els conductors, en les quals recorda la prohibició expressa d’estacionar vehicles de més de 7,5 tones i indica la ubicació de l’àrea reservada per a camions.

Cal recordar que la Junta de Govern Local va donar llum verda el passat mes de setembre a la iniciativa de l’edil de Seguretat de crear un aparcament específic en la zona industrial, a la llum de l’informe elaborat per la Policia Local d’Almassora en el qual es detallaven les millores que suposaria per al tràfic. Segons el document, l’eliminació d’aquests vehicles gran grandària permetrà reduirà els problemes de visibilitat per als conductors, la contaminació i els sorolls. El cos de seguretat local també apuntava a millores en matèria de seguretat, ja que havia detectat casos en els quals els camions havien sigut utilitzats per a accedir a les balconades més baixes.

——————————–

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local de Almassora han notificado a 53 transportistas y empresas propietarias de camiones la ubicación del aparcamiento creado en el Supoi-6 del municipio. La comunicación escrita recuerda, asimismo, las limitaciones de estacionamiento en el casco urbano para vehículos de más de 7,5 toneladas.

La medida llega después de que el consistorio haya concluido las tareas de instalación de señales y pintado de flechas de sentido del tráfico y de marcas en el espacio de estacionamiento, en el que también han sido instalados hasta 10 focos para garantizar la visibilidad durante la noche. Así lo comprobaron el edil de Seguridad, Roger Beltrán, y el intendente jefe de la Policía Local de Almassora, Roberto Verdoy, en su visita al nuevo aparcamiento, con capacidad para 23 camiones y 24 turismos tras la redistribución del solar.

“La situación de este parking, cercana del núcleo urbano, es ventajosa para los transportistas y permitirá descongestionar el tráfico y ganar plazas de aparcamiento”, ha asegurado Beltrán, quien ha confirmado que los transportistas recibirán un mapa con la ubicación del aparcamiento. El consistorio también ha reforzado la señalización y los avisos en las zonas en las que habitualmente estacionan los conductores, en las que recuerda la prohibición expresa de estacionar vehículos de más de 7,5 toneladas e indica la ubicación del área reservada para camiones.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local dio luz verde el pasado mes de septiembre a la iniciativa del edil de Seguridad de crear un aparcamiento específico en la zona industrial, a la luz del informe elaborado por la Policía Local de Almassora en el que se detallaban las mejoras que supondría para el tráfico. Según el documento, la eliminación de estos vehículos gran tamaño permitirá reducirá los problemas de visibilidad para los conductores, la contaminación y los ruidos. El cuerpo de seguridad local también apuntaba a mejoras en materia de seguridad, puesto que había detectado casos en los que los camiones habían sido utilizados para acceder a los balcones más bajos.

Notícia publicada al diari digital “El Periòdic”