El districte marítim tindrà 270 nous metres de voreres accessibles gràcies a l’execució de l’últim projecte elaborat pel consistori per a millorar la condicions en els trams finals dels carrers del Bosc i Venècia, situats entre el Passeig Marítim i l’Avinguda Mediterrània. Amb aquesta intervenció, l’equip de govern àmplia l’espai per a vianants i persones amb mobilitat reduïda.

Les obres, que han començat aquesta mateixa setmana, tenen un pressupost de 39.812,18 euros i suposaran l’eliminació de barreres arquitectòniques, així com l’ampliació de les voreres i la reubicació dels elements d’urbanització tals com a reixetes o escocells. En total, el consistori construirà 780 metres quadrats de noves voreres.

“Els punts en els quals estem actuant registren una alta taxa de tràfic rodat i, al seu torn, són utilitzats per gran quantitat de vianants”, ha explicat l’edil de Platges, Amaya Gómez. La regidora ha recordat que, a pesar que alguns trams són de recent urbanització “les voreres són massa estretes i presenten nombrosos obstacles per als vianants”, una afirmació que també has subscrit la regidora d’Urbanisme, Carmina Martinavarro. En aquest sentit, Martinavarro ha reiterat “el projecte contempla també la creació de nous passos de vianants, a fi de facilitar els itineraris a peu”.

Així doncs, a l’entorn del carrer del Bosc, en el costat sud del districte, un trama de 90 metres de vorera amb menys d’un metre d’amplària serà ampliat perquè vianants, carrets de bebè i cadires de rodes puguen circular folgadament. El projecte també contempla el desplaçament de dos pals telefònics i l’aplanament d’altres 70 metres de vorera en sentit carrer Xopar, els quals es troben sense pavimentar actualment. En aquesta intervenció, destaca també l’execució de la xarxa de telefonia soterrada per al posterior desmantellament dels pals existents i la futura instal·lació de la infraestructura de telecomunicacions.

Pel que fa als treballs a l’entorn del carrer Venècia, l’Ajuntament d’Almassora ampliarà 110 metres de voreres, a més d’incorporar guals per als vianants en els dos encreuaments afectats per la intervenció i de resituar els punts d’enllumenat del vial. Cal destacar que, tant aquesta intervenció com l’anterior, estan emmarcades en els plans de mobilitat sostenible que l’equip de govern duu a terme per a millorar la seguretat vial dels vianants en el conjunt del municipi.

————————————

El distrito marítimo de Almassora gana 270 metros de aceras accesibles
El distrito marítimo contará con 270 nuevos metros de aceras accesibles gracias a la ejecución del último proyecto elaborado por el consistorio para mejorar la condiciones en los tramos finales de las calles del Bosc y Venecia, situados entre el Paseo Marítimo y la Avenida Mediterránea. Con esta intervención, el equipo de gobierno amplia el espacio para peatones y personas con movilidad reducida.

Las obras, que han comenzado esta misma semana, tienen un presupuesto de 39.812,18 euros y supondrán la eliminación de barreras arquitectónicas, así como la ampliación de las aceras y la reubicación de los elementos de urbanización tales como rejillas o alcorques. En total, el consistorio construirá 780 metros cuadrados de nuevo acerado.

“Los puntos en los que estamos actuando registran una alta tasa de tráfico rodado y, a su vez, son utilizados por gran cantidad de peatones”, ha explicado la edil de Playas, Amaya Gómez. La concejala ha recordado que, a pesar de que algunos tramos son de reciente urbanización “las aceras son demasiado estrechas y presentan numerosos obstáculos para los viandantes”, una afirmación que también has suscrito la concejala de Urbanismo, Carmina Martinavarro. En este sentido, Martinavarro ha reiterado “el proyecto contempla también la creación de nuevos pasos de peatones, a fin de facilitar los itinerarios a pie”.

Así pues, en el entorno de la calle del Bosc, en el lado sur del distrito, un tramo de 90 metros de acera con menos de un metro de anchura será ampliado para que peatones, carritos de bebé y sillas de ruedas puedan circular holgadamente. El proyecto también contempla el desplazamiento de dos postes telefónicos y el allanamiento de otros 70 metros de acera en dirección calle Chopar, que en la actualidad se encuentran sin pavimentar. En esta intervención, destaca también la ejecución de la red de telefonía enterrada para el posterior desmantelamiento de los postes existentes y la futura instalación de la infraestructura de telecomunicaciones.

Por lo que respecta a los trabajos en el entorno de la calle Venecia, el Ayuntamiento de Almassora ampliará 110 metros de aceras, además de incorporar vados peatonales en los dos cruces afectados por la intervención y de reubicar los puntos de alumbrado del vial. Cabe destacar que, tanto esta intervención como la anterior, están enmarcadas en los planes de movilidad sostenible que el equipo de gobierno lleva a cabo para mejorar la seguridad vial de los peatones en el conjunto del municipio.

Publicat diumenge 17 de desembre al diari “El Periòdic”