El ple de l’Ajuntament d’Almassora votarà el pròxim 18 de desembre el reglament que regirà el funcionament de la nova Unitat de Prevenció de Conductes Addictives d’Almassora (UPCCA). La iniciativa del departament de Serveis Socials té com a objectiu evitar l’ús de drogues i alcohol i l’adquisició d’hàbits addictius, així com promoure estils de vida saludables. La unitat també treballarà per limitar la promoció i la presència d’aquests instruments i substàncies en l’entorn social.

Tal com estableix la norma, els usuaris del servei seran pares i mares de família, educadors i xiquets i joves d’entre 10 a 18, ja que “aquesta és la franja d’edat en la qual s’adquireixen hàbits que poden desembocar en una addicció en la vida adulta”, tal com ha assenyalat l’edil de Serveis Socials, Diana Belliure. A més, el consistori ha previst que “associacions que tinguen relació amb consumidors habituals o potencials de drogues” i “professionals en contacte amb col·lectius considerem en risc de consum” també siguen atesos per aquest servei, segons ha destacat la regidora.

“Per a un municipi com Almassora, amb més de 25.000 habitants, una unitat d’aquestes característiques és fonamental per a actuar en diferents àmbits com l’educatiu, el comunitari i el familiar i amb diferents grups d’edat”, ha assegurat Belliure. L’edil també ha recordat que “ja hem començat a treballar amb els joves per a evitar que adquirisquen addiccions digitals o ludopaties a través d’un programa que desenvolupem en els instituts i que està donant molt bons resultats”.

Així doncs, està previst que la UPCCA comence a funcionar a principis de 2018, quan l’equip de govern habilitarà una oficina d’atenció al públic en l’edifici consistorial. Al capdavant de la unitat, Serveis Socials situarà a una persona llicenciada en Psicologia, qui serà l’encarregada de coordinar el disseny i l’aplicació del Pla de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives d’Almassora.

Està previst que les accions contemplades en aquest pla s’estenguen durant tres anualitats completes i que la incidència de les activitats siga avaluada anualment, sobre la base dels indicadors fixats prèviament pels responsables de la unitat. “Són molts els fronts pels quals, tant joves com a adults, són incitats al consum de substàncies i l’adquisició de conductes addictives i per açò és necessari que tinguen tota la informació sobre les conseqüències per a aprendre a dir que no”, ha manifestat Belliure.

Publicat divendres 8 de setembre al diari “Castellón Información”

————————-

El pleno del Ayuntamiento de Almassora votará el próximo 18 de diciembre el reglamento que regirá el funcionamiento de la nueva Unidad de Prevención de Conductas Adictivas de Almassora (UPCCA). La iniciativa del departamento de Servicios Sociales tiene como objetivo evitar el uso de drogas y alcohol y la adquisición de hábitos adictivos, así como promover estilos de vida saludables. La unidad también trabajará por limitar la promoción y la presencia de estos instrumentos y sustancias en el entorno social.

Tal como establece la norma, los usuarios del servicio serán padres y madres de familia, educadores y niños y jóvenes de entre 10 a 18, ya que “esta es la franja de edad en la que se adquieren hábitos que pueden desembocar en una adicción en la vida adulta”, tal como ha señalado la edil de Servicios Sociales, Diana Belliure. Además, el consistorio ha previsto que “asociaciones que tengan relación con consumidores habituales o potenciales de drogas” y “profesionales en contacto con colectivos consideremos en riesgo de consumo” también sean atendidos por este servicio, según ha destacado la concejala.

“Para un municipio como Almassora, con más de 25.000 habitantes, una unidad de estas características es fundamental para actuar en diferentes ámbitos como el educativo, el comunitario y el familiar y con diferentes grupos de edad”, ha asegurado Belliure. La edil también ha recordado que “ya hemos empezado a trabajar con los jóvenes para evitar que adquieran adicciones digitales o ludopatías a través de un programa que desarrollamos en los institutos y que está dando muy buenos resultados”.

Así pues, está previsto que la UPCCA comience a funcionar a principios de 2018, cuando el equipo de gobierno habilitará una oficina de atención al público en el edificio consistorial. Al frente de la unidad, Servicios Sociales situará a una persona licenciada en Psicología, que será la encargada de coordinar el diseño y la aplicación del Plan de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Almassora.

Está previsto que las acciones contempladas en este plan se extiendan durante tres anualidades completas y que la incidencia de las actividades sea evaluada anualmente, en base a los indicadores fijados previamente por los responsables de la unidad. “Son muchos los frentes por los que, tanto jóvenes como adultos, son incitados al consumo de sustancias y la adquisición de conductas adictivas y por eso es necesario que tengan toda la información sobre las consecuencias para aprender a decir que no”, ha manifestado Belliure.