Almassora prepara un millora substancial en els fons destinats a generar ocupació el proper 2018

La incorporació de dos tallers d’ocupació al nou Centre de Formació suposa el 70% de la inversió

El pressupost municipal de 2018 destinarà un total de 783.388 euros per a formació i ocupació. La quantitat representa un 345% més del que es va invertir en 2017 (227.000 euros) en estes partides, un increment derivat de l’aprovació per part del Servef de dos tallers d’ocupació, que es desenvoluparan en el Centre de Formació i estaran cofinançats per l’Ajuntament d’Almassora, la Conselleria de Treball i el Fons Social Europeu.

Els programes inclouran un curs de construcció un altre d’administració i tindran en 2018 pressupost de 556.388 euros, la qual cosa representa el 71% del total dels fons. Gràcies a esta inversió, el consistori formarà durant un any a 20 persones en situació de desocupació, les quals percebran el salari mínim interprofessional durant este període.

L’administració municipal també contractarà a sis professionals entre personal administratiu i docent per a dur avant el projecte, el qual inclou l’ampliació de les dependències del centre com a part d’esta iniciativa. Està previst que el programa comence el pròxim 15 de desembre, per la qual cosa el pressupost de 2017 cobrirà els 12.671 euros corresponents a esta quinzena.

El Pla d’Ocupació Municipal tindrà 200.000 euros, a pesar que l’atur a Almassora ha baixat de les 2.000 persones.

Així mateix, l’Ajuntament d’Almassora reeditarà el pròxim any el programa Bec-Almassora Futur, una iniciativa mitjançant la qual l’administració local contracta, amb fons propis, a estudiants universitaris per al desenvolupament de pràctiques professionals en diferents departaments. Els beneficiaris, els quals hauran de ser residents del municipi, rebran un salari de 500 euros durant els entre tres i sis mesos que dure la beca.

“La generació de nous llocs de treball i la formació per a millorar les perspectives professionals de la ciutadania continuen sent prioritats fonamentals per a l’equip de govern”, ha recordat l’edil d’Ocupació, Roger Beltran. En este sentit, cal destacar que les inversions de millora i actualització del Centre de Formació que l’Ajuntament d’Almassora va iniciar en 2016 i que hauran ascendit a prop de 280.000 euros a la fi de 2018, estan incloses en l’estratègia de desenvolupament del municipi i opten als fons europeus Feder.

———————–

Almassora triplicará en 2018 los fondos destinados a generar empleo

El presupuesto municipal de 2018 contará con un total de 783.388 euros para formación y empleo. La cantidad representa un 345% más de lo invertido en 2017 (227.000 euros) en estas partidas, un incremento derivado de la aprobación por parte del Servef de sendos talleres de empleo, que se desarrollarán en el Centro de Formación y estarán cofinanciados por el Ayuntamiento de Almassora, la Conselleria de Trabajo y el fondo social europeo.

Así pues, los programas incluirán un curso de Albañilería y otro de Administración y tendrán en 2018 presupuesto de 556.388 euros, lo que representa el 71% del total de los fondos. Gracias a este capital, el consistorio formará durante un año a 20 personas en situación de desempleo, las cuales percibirán el salario mínimo interprofesional durante este periodo.

La administración municipal también contratará a seis profesionales entre personal administrativo y docente para la puesta en marcha del proyecto, que incluye la ampliación de las dependencias del centro como parte de esta iniciativa. Está previsto que el programa comience el próximo 15 de diciembre, por lo que el presupuesto de 2017 cubrirá los 12.671 euros correspondientes a esta quincena.

El Plan de Empleo Municipal tendrá 200.000 euros, a pesar de que el paro en Almassora ha bajado de las 2.000 personas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Almassora reeditará el próximo año el programa Bec-Almassora Futur, una iniciativa mediante la que la administración local contrata, con fondos propios, a estudiantes universitarios para el desarrollo de prácticas profesionales en diferentes departamentos. Los beneficiarios, que deberán ser residentes del municipio, recibirán un salario de 500 euros durante los entre tres y seis meses que dure la beca.

“La generación de nuevos puestos de trabajo y la formación para mejorar las perspectivas profesionales de la ciudadanía siguen siendo prioridades fundamentales para este equipo de gobierno”, ha recordado el edil de Empleo, Roger Beltrán. En este sentido, cabe destacar que las inversiones de mejora y actualización del Centro de Formación que el Ayuntamiento de Almassora inició en 2016 y que habrán ascendido a cerca de 280.000 euros a finales de 2018, están incluidas en la estrategia de desarrollo del municipio y optan a los fondos europeos Feder.