Almassora no disposa d’un polifuncional i els espais esportius estan saturats. Després de 12 anys de govern del PP no hi ha quasi sòl públic per dotar la nostra ciutat d’eixes instal·lacions.

L’envelat en la qual es desenvoluparà la Fira del Pinxo serveix per a impulsar els bars i la resta d’establiments de restauració d’Almassora. Este esdeveniment ajudarà els negocis de la nostra ciutat.

L’Ajuntament d’Almassora ha perdut diverses sentències judicials per culpa dels governs del PP. Ara els diners es destinen a fomentar activitats econòmiques i d’oci per als veïns. Sense cap dubte, Almassora ix guanyant.

———————-

Almassora no dispone de un polifuncional y los espacios deportivos están saturados. Tras 12 años de gobierno del PP no hay casi suelo público para dotar a nuestra ciudad de esas instalaciones.

La carpa en la que se desarrollará la Feria del Pincho sirve para impulsar los bares y demás establecimientos de restauración de Almassora. Este evento ayudará a los negocios de nuestra ciudad.

El Ayuntamiento de Almassora ha perdido varias sentencias judiciales por culpa de los gobiernos del PP. Ahora el dinero se destina a fomentar actividades económicas y de ocio para los vecinos. Sin lugar a dudas, Almassora sale ganando.