susanna_dia_veíSusanna Nicolau, alcaldessa d’Almassora, va inaugurar este dijous el Dia dels veïns, una iniciativa de la responsable de l’Ajuntament per rebre els veïns setmanalment i poder escoltar personalment les seues peticions. L’agenda de Nicolau va quedar completa, un fet que demostra la bona acollida que ha tingut entre els ciutadans aquesta proposta.

L’alcaldessa va rebre al seu despatx sis veïns del municipi per parlar d’assumptes que tenen a veure amb la protecció social o propostes de millora de l’espai públic, entre d’altres. Les sol·licituds que no han pogut encabir-se a l’agenda d’aquesta setmana han estat passades a la propera, així, es garanteix que tothom siga atès.

Funcionament del Dia dels veïns

Cada dijous, en horari de 16.30 a 19.30, Nicolau atendrà els suggeriments, propostes, queixes i peticions que els almassorins vulguen transmetre-li com a màxima responsable de l’equip de govern. “Hi ha molta gent necessitada, molta gent que fa anys que demana coses i que vol ser escoltada. Aquesta és la casa de tots i nosaltres els escoltarem a tots”, ha afirmat Nicolau.
Per poder ser rebuts personalment per l’alcaldessa, cal demanar cita prèvia telefònicament al consistori “per organitzar bé els temps i poder atendre degudament totes les peticions”.