IMG_4442La majoria absoluta del PP ha refusat en el ple d’este dilluns de vesprada la moció de Compromís per Almassora amb la qual es reclamava aconseguir terrenys per construir un nou institut. Els socialistes s’hi han abstés. En este nou institut caldria que s’oferiren  cicles formatius -com tenen la majoria de poblacions properes a nosaltres- i d’esta forma facilitar la incorporació dels jóvens al món laboral.

L’AMPA de l’Álvaro Falomir es va oposar en 2010  a augmentar el número d’alumnes d’este centre. Les AMPA de l’Ambaixador Beltran, del Regina Violant i de l’Errando Vilar també estaven en contra d’incrementar els alumnes de l’Álvaro Falomir. Totes estes AMPA reclamaven un tercer institut.

Des de 2007 que es reclamen cicles formatius (FP) a Álvaro Falomir, per oferir una eixida laboral als jóvens. A més a més, a l’Álvaro Falomir hi ha barracons perquè no hi ha prou aules per als estudiants. Els professors de l’IES Álvaro Falomir també s’oposaven a fer més gran l’IES perquè el fracàs escolar entre els alumnes és molt gran i els estudiants necessiten una atenció més personalitzada.

Què farem amb els xiquets del Regina Violant quan deixen el centre i hagen d’anar a l’institut? Instal·larem més barracons perquè no hi haurà aules en l’institut? No és una vergonya que en 10 anys no s’haja construit el Regina Violant ni s’haja atés la petició de l’AMPA de l’IES Álvaro Falomir que reclama cicles formatius per a este centre?

A partir del mes de juny, data de constitució del nou ajuntament que estarà encapçalat per Compromís per Almassora, tractarem de modificar el PGOU per intentar obtindre terrenys per poder oferir a la Conselleria per fer un nou institut. Un nou centre en el qual s’oferisquen més cicles formatius i d’esta forma es facilite la incorporació dels jóvens al món laboral.

 

 

La mayoría absoluta del PP ha rechazado en el pleno de este lunes por la tarde la moción de Compromís per Almassora con la que se reclamaba conseguir terrenos para construir un nuevo instituto.  Los socialistes se han abstenido. En este nuevo instituto se tendrían que ofrecer ciclos formativos -como tienen la mayoría de poblaciones cercanas a nosotros- y de esta forma facilitar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Almassora necesita un tercer instituto.

El AMPA del Álvaro Falomir se opuso en 2010 a aumentar el número de alumnos de este centro. Las AMPA d’Ambaixador Beltran, del Regina Violant y del Errando Vilar también estaban en contra de incrementar los alumnos del Álvaro Falomir. Todas las AMPA reclamaban un tercer instituto.

Desde 2007 que se reclaman ciclos formativos (FP) en el Álvaro Falomir, para ofrecer una salida laboral a los jóvenes. Además, en el Álvaro Falomir hay barracones porque no hay suficientes aulas para los estudiantes. Los profesores del IES Álvaro Falomir también se oponían a incrementar el número de estudiantes del IES porque el fracaso escolar entre los alumnos es muy grande y los estudiantes necesitan una atención más personalizada.

¿Qué haremos con los niños del Regina Violant cuando dejan el centro y tengan que ir al instituto? Instalaremos más barracones porque no habrá aulas en el instituto? No es una vergüenza que en 10 años no se haya construido el Regina Violant ni se haya atendido la petición del AMPA del IES Álvaro Falomir que reclama ciclos formativos para este centro?

A partir del mes de junio, fecha de constitución del nuevo ayuntamiento que estará encabezado por Compromís per Almassora, trataremos de modificar el PGOU para tratar de obtener terrenos para poder ofrecerlos a la Conselleria por un nuevo instituto. Un nuevo en el que se ofrezcan más ciclos formativos y de esta forma se facilite la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.