candidatura_completaRepresentants de Compromís van mantindre reunions, amb les AMPA dels diversos centres d’ensenyament d’Almassora, a l’hora d’elaborar el programa electoral. Una reivindicació unànime que ens van plantejar les AMPA era la necessitat d’obrir els menjadors escolars durant els mesos de juny i de setembre. La progressiva incorporació de la dona al món del treball, els canvis en l’estructura social de la família o l’heterogeneïtat, cada vegada més gran, dels horaris laborals converteixen els menjadors escolars han convertit en una necessitat per a moltes famílies i en un servei imprescindible que han d’oferir la majoria dels centres docents.

Per totes estes raons, Susanna Nicolau va presentar una moció en el ple de març en la qual proposava que l’Ajuntament d’Almassora reclamara a la Generalitat que obrira els menjadors escolars en els mesos de juny i setembre. Com que l’ensenyament públic no és una prioritat per a la Generalitat, governada pel PP, vam plantejar que l’Ajuntament estudiara la possibilitat d’assumir la gestió i l’organització dels menjadors durant els mesos de juny i setembre. Com que no confiàvem que la Generalitat fera cas a una petició de l’Ajuntament d’Almassora, vam plantejar que l’Ajuntament estudiara la possibilitat d’assumir la gestió i l’organització dels menjadors durant el període lectiu en el qual les classes són només de matí.

El PP va rebutjar la moció afirmant que els menjadors escolars no són una competència municipal, cosa que és falsa d’acord amb la normativa valenciana que regula este servei que ofereixen les escoles. Ara, i després que les AMPA hagen reclamat l’obertura dels menjaadors escolars en els mesos de juny i setembre, el PP recula i estudiarà posar en marxa la proposta que ens rebutjaren al ple.