compromis_almassora_taulaEn en ple de dilluns presentarem al ple la  moció que uns paràgrafs més avall explicarem. Com és pràctica habitual en el PP d’Almassora amb les propostes que traslladem al ple, el més probable és que l’equip de govern la rebutge, a pesar que són sempre iniciatives realistes i molt sovint s’han aplicat amb èxit en altres municipis.

El grup municipal Bloc-Compromís, des de la constitució del ple de l’Ajuntament d’Almassora que naix com a fruit de les eleccions de maig de 2011, ha proposat una sèrie de mesures amb les quals preteníem reactivar l’economia d’Almassora i ajudar a la creació de llocs de treball.

Durant el debat dels pressuposts de 2015 vam apostar per incrementar la dotació destinada a promocionar l’ocupació i la formació amb una partida de 100.000 euros. A través d’una moció presentada al ple d’octubre, vam defensar que es creara una partida de 50.000€ per posar en marxa un Pla d’Ajuda als Emprenedors, amb la qual l’administració local facilitara una part del finançament inicial necessari per constituir una nova empresa.

L’última de les nostres propostes en este sentit, retirada en el ple del mes de desembre i que finalment es va rebutjar al mes de febrer, pretenia facilitar a les persones emprenedores el lloguer de naus industrials i locals comercials, mesura amb la qual també es beneficiaven els propietaris d’estos immobles. En resum, tot un seguit de propostes encaminades a afavorir l’economia i l’ocupació que han estat desestimades per l’equip de govern.

El Pla d’Ajudes a Empreses per a la Contractació de Persones Desocupades d’Almassora és una iniciativa que plantegem des de Bloc-Compromís, circumscrita a l’àmbit local i sufragada amb fons municipals. És l’aplicació a l’escala local d’una mesura que va posar en marxa la Generalitat amb el suport de les diputacions i els ajuntaments. Esta proposta del Consell, signada al Palau de la Generalitat el 30 de maig de 2013, l’han feta pròpia tota una sèrie d’ajuntaments que l’han finançada exclusivament amb diners de la hisenda local.

Per tot açò, proposem que l’Ajuntament destine una partida de 100.000€ per a posar en marxa el Pla d’Ajudes a Empreses per a la Contractació de Persones Desocupades d’Almassora per tal de subvencionar les empreses de la nostra ciutat que contracten persones sense faena empadronades al nostre municipi i que faça un any, com a mínim, que es troben a les llistes del SERVEF.

Apostem perquè s’estipule una sèrie d’ajudes mensuals segons el tipus d’empresa (prioritzant les empreses amb un nombre de treballadors reduït) i segons la durada del contracte (afavorint contractes de llarga durada), com també donant prioritat a les empreses i les persones treballadores que no són beneficiàries de cap altre tipus d’ajuda.

Plantegem que s’establisca un màxim de subvenció per cada persona treballadora contractada, com també un màxim de subvenció per cada empresa beneficiària, alhora que es reserva un percentatge determinat de les ajudes a persones amb discapacitat, majors de 40 anys i menors de 25 anys.