logo_bloc_almassoraCOMPROMÍS PER ALMASSORA TORNA A RECLAMAR UNA REBAIXA DEL 50% PER ALS EMPADRONATS EN EL CONCERT DE ‘EL BARRIO’

Trenco: “Hi ha altres municipis, fins i tot del PP, que afavorixen la participació dels veïns amb rebaixes als empadronats, i volem aplicar esta mesura a Almassora”

Compromís ja vam reclamar fa mesos esta proposta per al concert d’Extremoduro, però el PP la va rebutjar i el PSOE tampoc hi va donar suport

Compromís per Almassora tornarà a portar a Ple una proposta perquè el concert estrella de les festivitats de maig de la localitat incloga una rebaixa del 50% en el preu de l’entrada per a les persones que certifiquen que estan empadronades en el municipi. La mesura, que ja es va plantejar en forma de moció abans del concert d’Extremoduro de les passades festes del Roser, torna a plantejar-se ara “davant de l’anunci del concert de ‘El Barrio’ per a les pròximes festes de Santa Quitèria”, explica el portaveu de Compromís, Xavier Trenco.

En esta línia també s’ha manifestat l’edil de Compromís Susanna Nicolau, que va presentar l’anterior moció. “Considerem que, si l’Ajuntament fa una aportació econòmica perquè vinguen grups de rellevància nacional, este import hauria de redundar en benefici dels veïns d’Almassora principalment, de manera que s’afavorisca la participació dels veïns i veïnes del nostre municipi en les activitats que es programen per a festes”. Segons Trenco, “pareix de sentit comú que es promocione la participació dels veïns sense que supose un sobrecost per a l’Ajuntament”, explica Trenco.

Nicolau, per la seua banda, ha detallat que “esta proposta s’està aplicant en nombrosos municipis veïns, inclosos ajuntaments governats pel PP, com el d’Onda, per això, considerem raonable que s’aplique també en benefici dels veïns i veïnes d’Almassora i ho seguirem reclamant davant de cada anunci d’un concert estrella en el nostre municipi”.

De fet, Compromís per Almassora, a través de Joves de Compromís, a més de presentar la moció en l’Ajuntament, iniciarà una campanya de firmes en les xarxes socials perquè els veïns puguen manifestar la seua opinió.

D’altra banda, el portaveu de Compromís a Almassora, Xavier Trenco, hi ha apel·lat al PSOE a donar suport a la proposta, perquè “en la proposta anterior van manifestar subscriure la iniciativa, però finalment no van votar a favor”.No sols és una proposta lúdica i festiva, sinó que és una iniciativa social, ja que afavorix la participació i facilita l’accés a l’oci de persones amb més dificultats econòmiques”.

______________________________________________________________

logo_bloc_almassoraCOMPROMÍS PER ALMASSORA VUELVE A RECLAMAR UNA REBAJA DEL 50% PARA LOS EMPADRONADOS EN EL CONCIERTO DE EL BARRIO

Trenco: “Hay otros municipios, incluso del PP, que favorecen la participación de los vecinos con rebajas a los empadronados, y queremos aplicar esta medida en Almassora”

Compromís ya reclamó hace meses esta medida para el concierto de Extremoduro, pero el PP la rechazó y el PSOE tampoco la respaldó

Compromís per Almassora volverá a llevar a pleno una propuesta para que el concierto estrella de las festividades de mayo de la localidad incluya una rebaja del 50% en el precio de la entrada para las personas que certifiquen que están empadronadas en el municipio. La medida, que ya se planteó en forma de moción antes del concierto de Extremoduro de las pasadas fiestas del Roser, vuelve a plantearse ahora “ante el anuncio del concierto de El Barrio para las próximas fiestas de Santa Quitèria”, explica el portavoz de Compromís, Xavier Trenco.

En esta línea también se ha manifestado la edil de Compromís Susanna Nicolau, que presentó la anterior moción. “Consideramos que, si el Ayuntamiento hace una aportación económica para que vengan grupos de relevancia nacional, este importe debería redundar en beneficio de los vecinos de Almassora principalmente, de forma que se favorezca la participación de los vecinos y vecinas de nuestro municipio en las actividades que se programan para fiestas”. Según Trenco, “parece de sentido común que se promocione la participación de los vecinos sin que suponga un sobrecoste para el Ayuntamiento”, explica Trenco.

Nicolau, por su parte, ha detallado que “esta propuesta se está aplicando en numerosos municipios vecinos, incluidos ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Onda, por eso, consideramos razonable que se aplique también en beneficio de los vecinos y vecinas de Almassora y lo seguiremos reclamando ante cada anuncio de un concierto estrella en nuestro municipio”.

De hecho, Compromís per Almassora, a través de Joves de Compromís, además de presentar la moción en el Ayuntamiento, iniciará una campaña de firmas en las redes sociales para que los vecinos puedan manifestar su opinión.

Por otro lado, el portavoz de Compromís en Almassora, Xavier Trenco, ha apelado al PSOE a apoyar la propuesta, porque en “en la propuesta anterior manifestaron suscribir la iniciativa, pero finalmente no votaron a favor”.No sólo es una propuesta lúdica y festiva, sino que es una iniciativa social, ya que favorece la participación y facilita el acceso al ocio de personas con más dificultades económicas”.