L’any 2010 es va iniciar el procés de converses per a la construcció d’una pantalla verda que protegira els veïns de la mar d’Almassora de l’impacte mediambiental que genera el polígon del Serrallo.

Aquest mateix any, es va realitzar un avantprojecte per part de l’ajuntament que va ser presentat davant de la Conselleria en la seua forma definitiva en 2012.

L’ajuntament també va ampliar el sòl qualificat com a parc públic per incrementar la zona i consolidar una barrera de separació amb el polígon industrial.

Les últimes noticies que tenim són unes declaracions publiques de l’Alcaldia indicant el problema que suposaria l’elevat preu de la compra dels terrenys. En aquest sentit, cal dir que el projecte i el finançament es va plantejar, des d’un principi, a quatre bandes: Ajuntament de Castelló, Ajuntament d’Almassora, Conselleria de Medi Ambient i empreses del Serrallo.

DEMANEM

  1. Que, l’Ajuntament exigisca a la Conselleria la signatura d’un conveni en el qual participen totes les parts implicades (Ajuntament de Castelló, Ajuntament d’Almassora, Conselleria de Medi Ambient i empreses del Serrallo) per construir la pantalla verda.

  2. Que el conveni replegue les aportacions econòmiques de cada part i s’establisquen els terminis d’execució de l’obra.

  3. Que aquest conveni tinga dotació econòmica en els pressupostos de la Generalitat de 2015.

Almassora, 26 de setembre de 2014

Xavier Trenco Pitarch

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA