Na Susanna Nicolau i Hidalgo, regidora del grup municipal BLOC-Compromís a l’Ajuntament d´Almassora, a l’empar del que disposen l’article 91.4 i l´article 97 del ROF ( RD 2568/1986 ), presenta al ple de l´Ajuntament la següent moció :

EXPOSICIÓ DE MOTIUS :

El passat 27 d’agost la consellera d’Educació, Cultura i Esport Mª José Català va anunciar que aquest curs escolar 2014/2015 posarà en marxa 20 aules de l’Escola Oficial d’Idiomes en 20 municipis de la Comunitat Valenciana i d’aquesta manera es donaria resposta a la petició d´aquests municipis de facilitar l’aprenentatge de noves llengues. A més, la consellera destaca l’aposta del Consell pel coneixement dels diferents idiomes com la clau per incrementar la formació de les persones i que puguen tindre més oportunitats d’accedir al món laboral, encara que sap que el nombre d’alumnes interessats en aquest tipus de formació és nombrosament superior al de places existents.

Tenint en compte que Almassora és ja una ciutat de més de 26000 habitants i molts d’aquests alumnes es desplacen a Castelló cada dia ( caldria esbrinar el nombre d’alumnes d’Almassora que ho han sol·licitat a Castelló ), es podria utilizar les instal·lacions dels instituts o les escoles i sols seria la despesa del professorat.

DEMANEM :

Que l’Ajuntament d´Almassora sol·licite també a la Conselleria o bé una Escola Oficial d¡Idiomes o un aulari al nostre poble per facilitar als habitants aquesta possibilitat de formació tan interessant.

 

Almassora, 2 de setembre de 2014