La pobresa infantil és la pitjor conseqüència de la desigualtat social que afecta a la civilització actual, i és fruit d’un sistema econòmic injust que amb el pretext de la llibertat de mercat no garanteix l’objectiu bàsic de les polítiques públiques, que ha de ser la satisfacció de les necessitats humanes i els compliments dels drets socials.

La pobresa s’acarnissa amb els més dèbils, els xiquets i xiquetes. L’acabament del curs escolar significa que molts menors no disposen de l’alimentació mínima diària, una situació intolerable en una societat de progrés, la riquesa de la qual és inqüestionable. El tancament en estiu dels centres escolars va a suposar que aquests casos es multipliquen.

En un Estat del Benestar l’administració té l’obligació de donar resposta a esta situació de necessitat, que afecta especialment els menors. Cal actuar amb celeritat per a donar resposta a aquesta situació d’emergència social.

La Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana, Llei 4/2012, preveu en el seu article 6 titulat “De la promoció i defensa de les persones menors d’edat”  l’obligació d’actuar per a defensar els drets del menor. Aquesta obligació implica la col·laboració de les entitats locals segons diu la Llei 12/2008, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana.

És per això imprescindible que els menjadors escolars no es tanquen quatre mesos a l’any, entre juny i setembre i que per tant s’habiliten els menjadors escolars per a garantir que tots els xiquets i xiquetes del nostre territori gaudisquen de l’alimentació bàsica diària, sota el principi: cap menor sense menjar suficient i adequat.

Donades les elevades xifres de pobresa actual, que afecten a molts xiquets i xiquetes valencians, i segons les dades de les ONGs, es fa imprescindible que  abordem aquest problema.

En aquest sentit, cal denunciar igualment la situació d’impagament de la Conselleria amb els menjadors escolars, tant pel que fa a les beques com a les despeses de funcionament. A hores d’ara, la Conselleria només ha abonat els diners corresponents al mes de desembre devent les despeses corresponents al que va d’any de funcionament dels menjadors escolars.

El retall de les ajudes de menjador, amb la reducció dràstica dels alumnes que rebien la beca completa, ha fet que nombrosos alumnes necessitats, amb una beca del 70%, hagen deixat el menjador escolar per no poder assumir la resta de diners.

 

La Defensora del Poble, els últims dies, ha dirigit una recomanació a les conselleries de Presidència de totes les comunitats autònomes perquè els menjadors escolars atenguin aquest estiu als menors en situació de major vulnerabilitat . L’objectiu d’aquesta petició és, segons la institució, assegurar que els menors en situació de risc d’exclusió, que durant el curs escolar assisteixen a aquests menjadors , “no es vegen privats d’una alimentació adequada quan acabe el curs”.

 

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament d’Almassora acorda:

  1. Estudiar les necessitats del servei de menjador escolar a l’estiu a partir de la coordinació entre les Direccions dels Centres escolars d’Almassora i els Serveis Socials Municipals.

 

  1. Creació del menjador escolar social d’estiu per atendre xiquets i xiquetes en risc de desnutrició en funció de les necessitats detectades.

 

  1. Adjudicar recursos per crear beques destinades, via convenis a entitats i ens locals, a becar places de colònies, casals, campaments i rutes per a l’estiu que permeta als xiquets i xiquetes tindre tres menjades diàries i igualtat d’accés al lleure.

 

  1. Crear un instrument que coordine totes les accions que es realitzen a la ciutat per lluitar contra la fam i la malnutrició, especialment la infantil; aquest instrument donarà coneixement, cada sis mesos, de les propostes i línies de treball a través de la Comissió de Benestar Social. La regidoria de Benestar Social serà la responsable de coordinar la resta de departaments, òrgans i regidories a l’ hora de mobilitzar recursos i definir les accions de lluita contra la fam i la malnutrició.