El BLOC-Compromís va presentar una queixa al Defensor del poble sobre els incompliments del Pla d’Emergència Exterior del Serrallo (PEE).

La defensora del Poble planteja clarament que la elaboració del PEE es de la Conselleria de Governació i Justícia de la qual també depèn l’operatiu de coordinació amb l’administració estatal i local.

En la resposta que dona la Conselleria crida l’atenció l’afirmació de la Conselleria que diu textualment “la normativa no exige la realización de simulacros en los que se involucre a la población..”

 

Imagen1PlanEvacuacion

El defensor del poble considera indicar a l’Administració Autonòmica que ha de tenir en compte que la última vegada que la població afectada va rebre informació va ser en 2011 (fa 3 anys) i que hi ha cases a 300 metres del Serrallo. Es recomanable que la Conselleria utilitze tots els mitjos per promoure iniciatives  per a que conforme a la llei , els ciutadans d’Almassora i Castelló:

  1. Reben amb regularitat i en la forma més apropiada, sense que tinguen que sol·licitar-ho, la informació sobre els mesures que han de prendres i sobre el comportament que ha d’adoptar-se en cas d’accident.
  2. Se realitzen sessions explicatives (teòriques y/o pràctiques) de com actuar en casos d’emergència i com ha de ser interpretades els diferents sons emesos per els sirenes.

descarga
DEMANA

 

Que, l’Ajuntament d’Almassora reclame al Consell que atenga amb celeritat les recomanacions de la Defensora del Poble per a millorar la seguretat de la ciutadania d’Almassora i la del Grau de Castelló