Amaya Gómez Calduch, amb DNI 19.012.803-Z, com a regidora del BLOC-Compromís  a l’Ajuntament d’Almassora, presenta al Ple la següent moció :

EXPOSA

Darrerament s’han produït incidències en l’enllumenat públic, com pot ser el fet que s’han fos algunes  bombetes o l’apagament de  tots els fanals d’un carrer. Això genera problemes a la ciutadania  per la reducció de la visibilitat i de la seguretat. Fins que els veïns  criden o avisen no es produeix la reparació  i si passa en cap de setmana no s’arregla fins al primer dia laboral.

Hem preguntat quin es el sistema d’actuació per part del servei de manteniment de l’ajuntament en estos casos però les respostes per part del regidor encarregat no són clares.

DEMANA

    Que s’establisca un protocol  escrit d’actuació per tal que els ciutadans tinguen clar quins han de ser els passos a seguir davant estes incidències i els passos que ha de realitzar el servei de manteniment de l’ajuntament a l’hora d’actuar per solucionar el problema.

 

760536199_9ccc556449_o