EN/NA XAVIER TRENCO PITARCH , PORTAVEU  DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS A L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA, A L’EMPARA DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I EL DECRET 2568/1986 D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, PRESENTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT      

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Erasmus + és el nou programa de la Unió Europea que va entrar en vigor el passat mes de Gener. Naix  amb l’objectiu de millorar les qualificacions i la ocupacionalitat, i modernitzar l’educació, la formació i el treball juvenil. El programa durarà set anys i tindrà un pressupost de 14.700 milions d’euros. Aquesta xifra representa un augment del 40% en comparació amb els nivells actuals de despeses.

Aquest renovat Programa ofereix a més de 4 milions d’europeus l’oportunitat d’estudiar, fer pràctiques o voluntariat a països europeus. I davant  la qüestionabilitat de la sostenibilitat i duració del Programa Erasmus en temps de crisi, la Comissió Europea ha respost amb una clara aposta a favor de la mobilitat dels estudiants. Ara és més important que mai apostar per un jovent ben format, multicultural i amb capacitat per a la mobilitat laboral, apostar fort per la formació dels futurs professionals, en les mans dels quals està el futur de la societat europea.

Erasmus + finançarà associacions transnacionals entre institucions i organitzacions educatives, de formació i juvenils, destinades a fomentar la cooperació i tendir ponts entre el món de l’educació i el treball. També recolzarà els esforços nacionals per a modernitzar els sistemes d’educació, formació i joventut. A l’àmbit de l’esport, es prestarà recolzament als projectes de base i a la solució de problemes transfronterers com el dopatge, la violència i el racisme.

L’Ajuntament d’Almassora, com a institució que treballa en aquests camps, ja pot preparar  la beca per a 2014. La guia del nou programa Erasmus +, que es pot consultar a la web de la Comissió Europea, conté informació detallada de com presentar una sol·licitud i aquestes es poden fer efectives des de finals del darrer mes. A més, aquesta guia proporciona detalls sobre els objectius, les prioritats o les oportunitats de finançament per a cada acció, i conté informació tècnica sobre les sol·licituds de beca i el procés de selecció, així com de les disposicions financeres i administratives relacionades amb l’adjudicació de les beques.

Des de Compromís entenem que l’Administració Local no pot perdre l’oportunitat de participar en aquest programa, que pot resultar un gran bot quantitatiu i qualitatiu en la formació cultural, educativa i social del col·lectiu de joves de la localitat. Així doncs, després de la realització de l’estudi de la guia del Programa Erasmus + i de barallar els projectes que poden ser més interessants per a la nostra localitat. Per part del col·lectiu de Compromís proposem l’adhesió al Programa Erasmus + enfocada a la creació d’un programa de voluntariat europeu en la localitat. Les tres accions en les que plantegem adherir-se serien; la conversió de l’Ajuntament en seu per a enviar joves a programes europeus, el disseny d’un programa propi que permeta rebre joves europeus en el municipi i la participació en un projecte europeu com a soci. Un fet que possibilitaria que joves d’Almassora compartiren projectes en altres països. Així doncs, expliquem a continuació les tres línies de treball:

Voluntariat europeu: Els joves que foren acceptats en aquest projecte europeu tindrien cobertes les despeses del viatge d’anada i tornada al país que escullen, manutenció alimentària, lloc per a dormir, a més de disposar de diners per a despeses comuns i de material necessari per a desenvolupar les tasques de voluntariat.

Així mateix, també se’ls sufragarà un curs de l’idioma del país en què desenvolupen el programa de voluntariat, en el que hauran d’invertir entre 30 i 38 hores setmanals.

Els passos que hauria de seguir l’Ajuntament per fer funcionar aquest projecte serien senzills. Caldria que es  donés  d’alta per a convertir-se en associació d’enviament i després en la web cada voluntari podria afegir-se, mitjançant l’Ajuntament, a un projecte de qualsevol país per fer aquest voluntariat.

-Creació d’un programa a Almassora: La segona de les accions seleccionades radica a crear un projecte en la localitat que permeta que el municipi es convertisca en centre receptor de joves europeus de L’Erasmus +. En aquest cas, en la població se’ls brindaria als joves voluntaris tot el necessari per a la qualitat de la seua estada i la Unió Europea els finançaria totes les despeses.

L’Ajuntament com a “partner” en un programa europeu: Aquesta acció possibilitaria que els nostres joves compartiren projectes amb altres països.

 

Per tot açò es porta al Ple la següent:

PROPOSTA D’ACORDS

PRIMER- Que l’Ajuntament d’Almassora encete els procediments necessaris per tal d’adherir-se al Programa Erasmus + en les vessants exposades a aquesta moció.

SEGON- Que es faça un estudi de la guia de programació del Programa Erasmus + per part del consistori municipal, per barallar la possible adhesió a altres projectes europeus, a més dels esmentats al punt anterior,  emmarcats a aquest programa.

TERCER- Que els procediments que es demanen al primer i segon acord es realitzen amb la major urgència possible a causa de les limitacions temporals que suposa l’adhesió al Programa Erasmus +.

QUART- Que una vegada realitzats tots els passos burocràtics i definits els projectes del marc Erasmus + en els quals participarà l’Ajuntament d’Almassora, es done coneixement a la població i especialment al rang de població d’entre 18 i 30 anys, que és als qui va destinat aquest programa. Per açò seria necessari realitzar una xerrada informativa en la qual s’informe de tots els projectes a què Almassora s’adherirà i es facilite als joves interessats la documentació i els passos a seguir per a unir-se a aquest programa.