Xavier Trenco Pitarch, amb DNI 18.936.625-N, com a portaveu del BLOC a l’Ajuntament d’Almassora, presenta al Ple la següent moció :

EXPOSA

Davant les demandes que hem rebut per part dels veïns d’Almassora respecte a la falta d’una bústia per tirar les cartes fora d’horaris de Correus en l’oficina i els veïns de la mar que no disposen de cap bústia.

DEMANEM

Que el ple de l’Ajuntament sol·licite a Correus la col·locació una bústia en l’oficina de correus i un altra en la zona central de la mar (per exemple, el meridià en la mar)

Almassora  30 de gener de 2014

 

Xavier Trenco Pitarch

 

 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA