XAVIER TRENCO PITARCH, AMB   D.N.I.  18.936.625, PORTAVEU   DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-Compromís en l’Ajuntament d’Almassora

1. Quantes entrades per la correguda de la Beneficiència ha rebut l’Ajuntament  d’Almassora en l’any 2009,  l’any 2010, l’any 2011 i l’any 2013?

2. Qui va decidir quantes entrades rebia l’Ajuntament per les entrades de la correguda de Bous de la Beneficència els anys 2009, 2010, 2011 i 2013? En funció de quins criteris va prendre aquesta decisió?

3. Quins van ser els criteris de repartiment de les entrades de la correguda de la Beneficència de l’any 2009? I els de l’any 2010? I els de l’any 2011? I els de l’any 2013?

4. Quins van ser els col·lectius entre els quals es van repartir les entrades de la Beneficència?

5. Quins departaments de l’Ajuntament van ser els encarregats de la distribució de les entrades de la Beneficència els anys 2009, 2010, 2011 i 2013? Qui era el regidor responsable d’aquest departament en cadascun d’eixos anys?

6. Quins mecanismes de fiscalització va prendre l’equip de govern per fiscalitzar el lliurament i la distribució de les entrades de bous de la Beneficència els anys 2009, 20010, 2011 i 2013?

7. Com va pagar l’Ajuntament?

Almassora, 21 de gener de 2014

Josep Xavier Trenco Pitarch

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA