EN XAVIER TRENCO PITARCH, AMB D.N.I. 18.936.625, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA, PRESENTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ LES SEGÜENTS PREGUNTES:

Una vegada revisat l’expedient d’obres de la urbanització “Jardines de Benafelí”, situada al camí de l’Om Blanc, desitjaríem que des de l’alcaldia se’ns contestaren les següents preguntes:

  1. La documentació dels dos habitatges i la piscina per demanar llicència, que anaven adossats a la urbanització dels 23 habitatges que en formen part i que es va presentar el 23 de setembre de 2004, per què no es va contestar?

  2. Per què la primera actuació, la presència de la inspecció d’obres, que es fa en aquests dos habitatges i la piscina, és el dia 14 de juliol de 2006, quan les cases ja estan acabades? Quasi 2 anys després que s’haguera presentat la documentació que no s’havia tramitat.

No es pot al.legar desconeixement de la situació perquè les cèdules d’habitabilitat de les 23 cases de la urbanització es dóna el 10 de juny de 2005.

  1. Per què no continua la tramitació de l’expedient obert definitivament el 19 de setembre de 2006?

  2. Que se’ns informe quants expedients i per què se li van obrir a Prolan 2005 a l’ajuntament per infraccions urbanístiques i quants expedients han finalitzat amb la sanció corresponent?

  3. Solucions al problema que tenen actualement els propietaris dels 2 habitatges afectats per les irregularitats.

 Josep Xavier Trenco Pitarch

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA