Xavier Trenco Pitarch, com a portaveu del BLOC a l’Ajuntament d’Almassora, presenta al Ple la següent moció.

EXPOSA :

La posada en marxa de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), les primeres ràdio i televisió públiques estrictament valencianes, a l’any 1989, va representar una oportunitat històrica per tal de dotar al País Valencià d’una eina fonamental que fomentara la nostra llengua i la nostra cultura, que oferira un servei públic bàsic a la ciutadania i un mitjà informatiu plural i proper. Canal 9 i Ràdio 9 naixien amb aquesta voluntat legal i amb unes expectatives molt altes.

RTVV pretenia ser el mitjà de comunicació propi dels valencians i les valencianes, i des d’on poder informar la ciutadania de la seua realitat més propera, dels municipis i les comarques i, alhora, de la resta del món.

Un del eixos centrals que donaven sentit a la creació d’una televisió pròpia fou la projecció de la nostra llengua, cultura i tradicions, la difusió del nostre patrimoni natural, cultural, musical, gastronòmic, turístic, i alhora convertir-se en el motor de la indústria audiovisual valenciana.

 jvfhj

Tindre una RTVV pròpia suposava un pas més en afermar l’autogovern dels valencians i donar un suport directe a les nostres senyes d’identitat. Així, en la Llei de creació del 1984 s’avalava esta decisió d’avançar en la consolidació autonòmica i la presa de consciència en la diferenciació com a poble, sent necessari la creació d’uns mitjans públics de comunicació social com a mostra inequívoca de la capacitat d’un poble d’avançar en els seu desenvolupament cultural propi.

La Plataforma “Sí a RTVV, la nostra”, creada en 2012 per diverses persones i entitats del sector audiovisual valencià, arran de la “Declaració de Burjassot”, va manifestar els principis que defensen una ràdio i televisió valenciana viable com a servei públic fonamental per a la defensa i l’ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial i cultural valenciana i la cohesió social.

La gestió política, però, de la nostra televisió pública, no ha estat encertada i les diferents direccions al llarg del temps l’han conduit a una fallida econòmica, d’audiència i de credibilitat. Molta gent va acabar deixant de costat Canal 9, per inútil, per parcial i poc atractiva; sempre, però, quedava l’esperança que allò que s’havia pervertit des d’una gestió poc adequada es poguera revertir amb un nou model centrat en els objectius fundacionals de RTVV.

El 9 de febrer de 2013, amb un forat econòmic brutal i uns índex d’audiència ínfims del 4%, el Consell va culminar un expedient de regulació de l’ocupació que va afectar 1.183 treballadors i treballadores de RTVV. Un procés desautoritzat pels tribunals i que atempta fins i tot contra els drets fonamentals dels treballadors i treballadores. Sentència que ara vol utilitzar el Consell com a element per dur endavant el tancament d’una entitat que, segons els professionals dels mitjans audiovisuals és viable i necessària.  

Canal-9

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal de BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament d’ALMASSORA ACORDA:

Primer.- Manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar RTVV.

Segon.- Donar ple suport als treballadors i les treballadores de RTVV.

Tercer.- Instar el Consell a cercar alternatives de viabilitat per al manteniment d’una ràdio i televisió pública valenciana, propera, plural i imparcial com a servei públic fonamental per a la defensa i l’ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial, cultural i de cohesió social.

Quart.- Remetre la present moció i els seus acords a

  • President de la Generalitat

  • Portaveus dels grups parlamentaris en Les Corts valencianes

  • Directora de RTVV

  • Comitè d’Empresa de RTVV

                                                                                                  Almassora 7 de novembre de 2013

                                                           XAVIER TRENCO PITARCH

                        SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA